Doğru Brülör seçimi

doğru brülör seçimi


Flam Brülör ailesi olarak sizin için en verimli brülör seçimini yapmak bizim için bir ilkedir.
Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran makinelere ‘kazan’ diyoruz. Kazanların verimi ise yanma sonucu oluşan bu ısı enerjisinin hangi oranda taşıyıcı akışkana veya kullanma mahalline taşınmasına bağlıdır. Yanma sonucu oluşan ısı enerjisinden ne kadar yüksek yararlanırsak o oranda yakıt tüketimimiz düşük, atmosfere attığımız atık gazlar o kadar az olacaktır.

Alev borulu kazanlar ısınan gazların borularda taşınmasını sağlar. Tüpler içinde akan gazlar iç yüzeylere ve çeperlere kurum öncelikli olmakla beraber düşük miktarda su ihtiva ederek ısı tranfer yüzeylerinde kazanın daha fazla ve zor yanmasına neden olur.

Hangi yakıt türü (gaz, petrol, kömür) kullanılırsa kullanılsın,alev borularında kurum hızla birikir. Kurum asbest gibi 5 kat izolasyon malzemesi değerine sahiptir. Kurum tabakasının kirliliğinden dolayı ısı transfer yüzeyindeki kayıp hızla yükselir. Örneğin, 1 / 8 `(3.2mm) lik kurum sadece 2 hafta içinde birikebilir. Sonuç olarak %47lik ısı kaybı ve % 8 1/2lik yakıt tüketimi olması gerekir. Birikim uzun süreli olduğunda kazan verimsizliğine katkıda bulunur. Kazan borularındaki ölçümün 1/32” (0,8mm ) olması halinde %8 ısı kaybına ve %2 oranında yakıt tüketimine yol açacaktır.

Su borulu kazanlarda boruların dışından ısıtma içinden su geçer. Çünkü yüksek sıcaklıklarda boruların içinde ısınan su, boru içlerinde hızlı bir şekilde katı birikintilere neden olur, ayne alev borulu kazanlardaki gibi ısı transfer yüzeylerinde birikerek maliyet artışına neden olur.

Kazan bakımının önemi yukarıda belirtildiği gibidir ancak kazan haricinde brülör seçimi de sistemimizi önemli şekilde etkileyen faktörlerdendir.

Peki brülör seçimi nasıl yapılır ?

Brülör seçiminde kazanın tipi, kazanın kapasitesi, kazanın cinsi , kazan karşı basıncı, kazan ısı kaybı , kazan derinlik , yakıt cinsi , brülörün çalışma şekli (tek/çift kademe, oransal) gibi faktörler önemlidir.

Brülör hesabında;

· Kömürlü kazanlarda verim=0.85 (Katı yakıtlı kazanlar için %15 kayıp alınır)

· Sıvı ve doğalgazlı kazanlarda verim=0.90 (Sıvı ve doğalgaz kazanlar için %10 kayıp alınır)

· Karşı basınçlı kazanlarda uzun namlulu, karşı basınçsız kazanlarda kısa namlulu brülör seçilmelidir. Logobloc ve katı yakıtlı kazanlarda kısa namlulu, Safir, Yakut ve Elmas serili kazanlarda da uzun namlulu brülörler seçilir.

Buna göre brülör ;

BRK =ısı miktarı (kcal/h) / (verim x 80)

Formülünden hesaplanır.Burada brk brülörün ısı kapasitesidir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi verim kazanın hangi yakıtla kullanıldığına göre değişeceği

için brülör seçimimiz bu etkene göre belirlenir.

Flam brülör ailesi olarak bu hesaplamaları göz önünde bulundurarak sizin için en doğru ,en verimli brülör seçimini yapmak ilkemizdir.