Brülör Yönetim Sistemi

brülör yönetim sistemi


Oksijen Trim Kontrolü
LMV5 mikroişlemci temelli bir brülör yönetim sistemidir. Orta ve yüksek kapasiteli üflemeli brülörlü kazanlardaki sistem bileşenlerinin kontrolünü ve denetimini sağlar.

LMV5’ in farklı modelleri vardır ancak oksijen trim kontrolü LMV52 modeli ile gerçekleştirilmektedir. LMV52 kontrol cihazı, LMV51’in genişletilmiş bir versiyonudur. LMV52 Kazan verimliliğini artırmak amacıyla oksijen trim kontrolüne sahiptir. LMV52 standart bileşenler haricinde oksijen trim kontrolü için QGO20 oksijen sensörü be PLL52 oksijen modülü kullanmaktadır. Modül ile LMV52 arasındaki haberleşme CAN-BUS üzerinden sağlanmaktadır.

Atık oksijen kontrol sistemi ile yanma havası miktarının azaltılması amaçlanır. Yanma havası miktarı birkaç aktüatör veya VSD tarafından kontrol edilir. Hava miktarı, hava ayar aktüatörleri ile hava oranı azaltılarak gerçekleştirilir. Oksijen trim kontrolündeki üç önemli adım ;

Hava oranı değişimi
Oksijen ayar değerinin tanımlanması
Lambda faktörü
Oksijen ayar kontrolünü ayarlayarak aynı zamanda brülörün yapısını ve davranışlarını da öğrenmiş oluruz. Yakıt tipi, oksijen oranı, oksijen ayar değeri ve standart değere bağlı olarak ön kontrol ile brülör yükünün oksijen trim kontrolünü devreye sokmayacak şekilde hava oranı azatlımı hesaplanır.

Trim kontrolü aktif olduğunda O2 alarmı da otomatik olarak aktif hale gelmiş olur. Sistemde minimum ve maksimum olmak üzere 2 alarm kurulabilir. QGO20 sensörünün yaşlanmasını ölçmek için O2 testi yapılır. LMV52 kontrol cihazında atık oksijen kontrolünün yapılabilmesi için PLL52 ve QGO20 sensörünün bağlanması gereklidir.

Oksijen trim kontrolü ile sahip olunacak avantajlar ;

Oksijen trim kontrolü ile tüm yük noktalarındaki oksijen seviyesinin optimum düzeyde tutulması sağlanır. Baca gazı karışımındaki hava miktarının azaltılması sonucu kazan verimliliğini arttırmak amaçlanır. Aynı zamanda daha fazla hava ile çalışılması ile ısı kayıpları da azaltılır. Oksijen trim kontrolü ile yanma için gerekli olan minimum hava ile çalışma yapılır.

Oksijen trim kontrolü uzun vadede sisteme yaptığı katkı emniyet ve yanma verimliliği bakımından çok önemlidir. Bu sayede enerji tüketimi, maliyetleri ve karbondioksit emisyonları azalmaktadır.